[bsf-info-box icon=”Defaults-list-alt” icon_size=”28″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Xem Tất Cả Mô Hình” read_more=”box” link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fdanh-muc%2Fmo-hinh%2F|||” pos=”left” title_font_color=”#5b5e3a”][/bsf-info-box][interactive_banner_2 banner_title=”Các mô hình đang bày bán trên website sieuthimohinh.net” banner_image=”id^1159|url^http://sieuthimohinh.net/wp-content/uploads/2017/04/Back-05.png|caption^null|alt^null|title^Back-05|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fdanh-muc%2Fmo-hinh%2F|||” banner_style=”style5″ banner_title_bg=”#5b5e3a” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#000000″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”200″ responsive_max=”300″ banner_title_font_size=”desktop:14px;”]
[bsf-info-box icon=”Defaults-coffee” icon_size=”28″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Hướng Dẫn Sưu Tập” read_more=”box” link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fhuong-dan-suu-tap%2F|||” pos=”left” title_font_color=”#5b5e3a”][/bsf-info-box][interactive_banner_2 banner_title=”Giúp người chơi hiểu hơn và sưu tập đúng sở thích về mô hình” banner_image=”id^1161|url^http://sieuthimohinh.net/wp-content/uploads/2017/04/hand-5.png|caption^null|alt^null|title^hand-5|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fhuong-dan-suu-tap%2F|||” banner_style=”style5″ banner_title_bg=”#5b5e3a” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#000000″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”200″ responsive_max=”300″ banner_title_font_size=”desktop:14px;”]
[bsf-info-box icon=”Defaults-share-square” icon_size=”28″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Hàng Thanh Lý” read_more=”box” link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fdanh-muc%2Fmo-hinh%2Fhang-thanh-ly|||” pos=”left” title_font_color=”#5b5e3a”][/bsf-info-box][interactive_banner_2 banner_title=”Thanh lý các mô hình bị lỗi nhẹ, với giá rất tốt” banner_image=”id^1162|url^http://sieuthimohinh.net/wp-content/uploads/2017/04/hang-thanh-ly5.png|caption^null|alt^null|title^hang-thanh-ly5|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fdanh-muc%2Fmo-hinh%2Fhang-thanh-ly|||” banner_style=”style5″ banner_title_bg=”#5b5e3a” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#000000″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”200″ responsive_max=”300″ banner_title_font_size=”desktop:14px;”]
[bsf-info-box icon=”Defaults-trophy” icon_size=”28″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Giới Thiệu Sản Phẩm” read_more=”box” link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fgioi-thieu-san-pham%2F|||” pos=”left” title_font_color=”#5b5e3a”][/bsf-info-box][interactive_banner_2 banner_title=”Giới thiệu các hãng sản xuất mô hình trên thế giới” banner_image=”id^1160|url^http://sieuthimohinh.net/wp-content/uploads/2017/04/gioi-thieu-thuong-hieu5.png|caption^null|alt^null|title^gioi-thieu-thuong-hieu5|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fsieuthimohinh.net%2Fgioi-thieu-san-pham%2F|||” banner_style=”style5″ banner_title_bg=”#5b5e3a” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#000000″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”200″ responsive_max=”300″ banner_title_font_size=”desktop:14px;”]
[ultimate_fancytext fancytext_prefix=”Kính chào Quý Khách đến với website chuyên bán mô hình cao cấp ” fancytext_effect=”ticker” strings_tickerspeed=”200″ ticker_show_items=”1″ fancytext_tag=”h2″ strings_line_height=”desktop:46px;” fancytext_strings=” Siêu Thị Mô Hình
sieuthimohinh.net
muabanmohinh.com ” fancytext_color=”#ffffff” ticker_background=”#e13b3f” strings_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ strings_font_style=”font-weight:300;” ex_class=”short m-t-xl”]
[bsf-info-box icon=”Defaults-user” icon_size=”28″ icon_color=”#e13b3f” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Hỗ trợ Khách Hàng” pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”]Khi đến mua sản phẩm chúng tôi sẽ tư vấn rõ và chính xác sở thích sưu tập của Quý Khách.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-lightbulb-o” icon_size=”28″ icon_color=”#e13b3f” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Hướng dẫn sử dụng” pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”]Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bảo quản và sử dụng mô hình thật tốt cho Quý Khách.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-plane” icon_size=”28″ icon_color=”#e13b3f” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Vận chuyển” pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”]Khi giao hàng chúng tôi sẽ đóng gói kỹ lưỡng để bảo vệ tốt cho mô hình của Quý Khách.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-file” icon_size=”28″ icon_color=”#e13b3f” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Lịch sử mua hàng” pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”]Khi đã mua sản phẩm, chúng tôi sẽ ghi nhớ bạn để phục vụ tốt hơn cho lần mua kế tiếp.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”28″ icon_color=”#e13b3f” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Độ tin cậy” pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”]Chúng tôi sẽ bán hàng đúng phẩm chất mà chúng tôi đã đăng trên website .[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-desktop” icon_size=”28″ icon_color=”#e13b3f” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffd8bc” icon_animation=”pulse” title=”Tham khảo trực tuyến” pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”]Bạn nên tham khảo giá tại quốc tế hoặc trong nước để quyết định mua sản phẩm từ chúng tôi.[/bsf-info-box]
[stat_counter icon=”Defaults-gift” icon_size=”36″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”fadeIn” counter_title=”Sản phẩm đã cung cấp” counter_value=”6000″ counter_sep=”” counter_suffix=”+” speed=”20″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:50px;” suf_pref_font_size=”desktop:50px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-calendar” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”fadeIn” counter_title=”Số ngày làm việc” counter_value=”2500″ counter_sep=”” counter_suffix=”+” speed=”20″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:50px;” suf_pref_font_size=”desktop:50px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-heart” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”fadeIn” counter_title=”Số lượng khách hàng” counter_value=”300″ counter_sep=”” counter_suffix=”+” speed=”20″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:50px;” suf_pref_font_size=”desktop:50px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-thumbs-up” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”fadeIn” counter_title=”Mức độ hài lòng” counter_value=”95″ counter_sep=”” counter_suffix=”%” speed=”20″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:50px;” suf_pref_font_size=”desktop:50px;”]
Giao hàng thành công
98%
Mức độ hài lòng của Khách Hàng
95%
Khách hàng đến tận nơi mua hàng
65%
Sản phẩm đăng đúng như quảng cáo trên website
99%